12. Kalkınma Planı Meclis’e sunuldu: Emeklilik yaşında yeni düzenleme geliyor!

2024-2028 dönemini kapsayan On İkinci Kalkınma Planı, TBMM’ye sunuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda plan ile ilgili sunum yapacak.

Planın hayata geçirilmesiyle gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin yıllık ortalama yüzde 5 oranında gerçekleşmesi, 2028 yılında kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması, satın alma gücü paritesi (SAGP) cinsinden kişi başına milli gelirin de 58 bin doları aşması hedefleniyor.

İTHALAT İHRACATI AŞACAK

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın aktardığı bilgilere göre, hedeflerin gerçekleşmesi durumunda beş yıllık dönem sonunda ihracat 375.4 milyar dolara, ithalat ise 481.4 milyar dolara ulaşacak.

Turizmde hedeflenen gelir artışıyla cari işlemler açığının milli gelire oranı dönem sonunda yüzde 0.2 olarak şekillenecek.

DALGALI KUR SİSTEMİ DEVAM EDECEK

Merkez Bankası’nın tek haneli enflasyon hedefine ulaşmada sıkılaştırmaya devam edeceği belirtilen planda, dalgalı döviz kuru rejiminin sürdürüleceği, finansal istikrarın fiyat istikrarını gözetecek şekilde ekonomiyi desteklemesinin sağlanacağı bildirildi.

AYLIK BAĞLAMA SİSTEMİ

Yeni plan doğrultusunda kişilerin istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilecek. Aylık bağlama sistemi, kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek.

EMEKLİLİK YAŞINDA DÜZENLEME

Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

YAŞLI BAKIM SİGORTASI KURULACAK

Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecektir. Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacaktır.

MALUL AYLIĞI ALANLARIN İŞE DÖNÜŞ YOLU AÇILACAK

Sürekli iş göremezlik geliri veya maluliyet aylığı alan kişilerin yeniden işgücü piyasasına dönmesi için mesleki rehabilitasyon uygulaması hayata geçirilecektir.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ

Sosyal güvenlik sistemi, emekli refahının artırılması ve kişilere ilave sağlık güvencesi sağlanması amacıyla tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleriyle desteklenecektir. Genel Sağlık Sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, kişilere alternatif bir sağlık güvencesi sağlanması ve sağlık hizmet sunumundaki kapasitenin etkin kullanımı için tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilecektir.

OKS TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) daha cazip hale getirilerek fon tutarı ve katılımcı sayısı artırılacak, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) işveren katkısını içerecek şekilde geliştirilecek ve fon çeşitliliği sağlanacaktır. OKS’nin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacaktır. OKS’de fon çeşitliliği katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerini dikkate alacak şekilde artırılacaktır.

BES’TE TOPLU ÖDEME YERİNE UZUN DÖNEM BAKIM

BES’te yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması sağlanacaktır. Yaş ve yıl şartlarını karşılayan BES katılımcılarının fonları, Plan döneminde ihdas edilecek sigorta ürünü kapsamında, isteğe bağlı olarak uzun dönem bakım teminatına dönüştürülecektir.

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecektir. OKS’de olduğu gibi BES’ten emekli olan bireylerin birikimlerini toplu olarak çekmeleri yerine programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası şeklinde almaları özendirilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x