Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı Manisa’da Gerçekleştirildi

Tarımsal Üretimin Planlanması kapsamında, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde, Tarım ve Orman Bakanlığı merkez birimleri ile Manisa ilindeki taşra birimleri bir araya geldi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 100. Yıl Konferans Salonunda yapılan toplantı, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Daire Başkanı Ahmet Turan Gürkan, Stratejik Yönetim ve Kurumsal Performans Daire Başkanı İbrahim Temizkan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Tarımsal Üretim Planlamanın detayları anlatıldı. Toplantının açılışını yapan İl Müdürü Metin Öztürk, ilin genel durumu, tarımsal potansiyeli ve planlamaya alınacak projelere ilişkin konuşmalarını gerçekleştirmesinin ardından ilgili konularda sunumlarını yaptı.

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, ürünlerin arz ve talep miktarı dikkate alınarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek, arz fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesinin sağlanacağından bahsetti.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, “Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının ülke genelinde tüm paydaşlarımızla istişare içinde üretim odaklı kalkınma hamlemizle devam ederek, yapısal istikrar ve güven ikliminde Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planıyla ortaya koyduğumuz politikaları etkin bir koordinasyon ve takım ruhu çalışmasıyla uygulayarak ülke genelinde hayata geçirmeye çalışacağız. Bu kapsamda bakanlık politikalarımıza bağlı olarak bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminde kayıtlılık, kalite, verimlilik, sektöre yatırım ve sürdürülebilirlik olmak üzere beş eksen üzerinde şekillendirilmektedir. Bu amaçla, 5488 ve 5403 sayılı kanunlarda değişiklik yaparak üretim planlaması, sözleşmeli üretim, kayıtlılık ve sürdürülebilirlikle üretime kazandırılması ile yeni politikalar oluşturulmaktadır. Bölgesel istikrarlı bir büyüme ile tarımsal üretim planlama modeli uygulanarak stratejik ürünlerin, en uygun yerde üretilmesi ve yetiştirilmesiyle birlikte, kaynak kullanımında optimizasyon, verimlilik ve tarımsal hasılada artış sağlanması, hasat döneminde üreticilerimizin pazarlama sorunu yaşamalarının önüne geçilmesi, refah düzeylerinin yükselmesine katkı sağlanması ve iklim değişikliği dikkate alınarak doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı temin edilerek, suyu merkeze alan bir üretim planlaması amaçlanmıştır” dedi.

Toplantıda, üretim planlaması kapsamında Manisa’da yapılan çalışmalar gözden geçirilerek Bakanlık yetkililerince planlama süreci detaylı olarak anlatıldı. Soru cevapların ardından toplantı son buldu. – MANİSA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x